Integroituminen ammattiyhteisöihin Suomessa -hanke tutki maahanmuuttajien integroitumista työelämään useista eri näkökulmista. Hanketta rahoitti Suomen Akatemia.

I projektet Integration i yrkesgemenskaper i Finland undersökte man invandrares integration i arbetslivet ur flertalet olika perspektiv. Projektet finansierades av Finlands Akademi.

Transforming Professional Integration focused on migrants and their integration to the working life, from various perspectives. The project was funded by the Academy of Finland.

Интеграция в трудовую жизнь Финляндии – исследовательский проект, рассматривающий интеграцию иммигрантов в трудовую жизнь с различных точек зрения. Проект финансируется Академией наук Финляндии.

 

                            Jyväskylän yliopisto – University of Jyväskylä 

Soveltavan kielentutkimuksen keskus – Centre for Applied Language Studies